Sahlgrenska Science Park
Bildspel Bildspel Bildspel

Perifera Vaskulära Undersökningar

PeriVasc / PVU baserade på foto-cell pletysmografi för mätning av perifera tryck (Tå- och Ankeltryck, resp TBI och ABI)

PeriVasc / PVU baserad på strain-gauge pletysmografi för utvärdering av perifera arteriella flöden, perifer resistans, venösa avflöden och venös insufficiens.


image
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB