Sahlgrenska Science Park

Perifera Tryckmätningar

PeriVasc är ett komplett, enkelt och effektivt system för att utföra Perifer Tryckmätninga.
PeriVasc / PVU med fotoceller, manschetter (Arm, Höger och Vänster), och fotpedaler utgör hårdvaran.
Den kan kompletteras med t ex handhållen doppler för att kunna separerar ankelkärlen.
PeriVasc / Software är mjukvaran från vilken inspelningar, analyser och rapporter hanteras.
Produkt
Perifera Tryckmätningar
  • Effektivt och enkelt system för perifera tryck
  • Utbyggbart med t ex ankeldoppler
  • Fotpedalstyrning
  • Snabba analyser
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB