Sahlgrenska Science Park

Venösa Avflöden

Avflödespletysmografi används huvudsakligen till utredninga av Djup Ven Trombos (DVT). Man fyller vensystemen kontrolateralt med ven occlusion och studerar den venösa tömningshastigheten när occlusionen släpps. Detta görs med fördel med strain-gauge pletysmografi. PeriVasc tillhanda håller funktionalitet för att åstakomma venösa avflödes studier. PeriVasc / PVU med Strain-Gauge och ev Perivasc / Cuff Unit för extra luftkapacitet utgör hårdvaran och PeriVasc / Software utgör mjukvaran för att hantera inspelningar, analyser och rapporter.
Produkt
Venösa Avflöden
  • Utredning DVT
  • Inspelning, Analyser och Rapporter
  • Beprövad Teknik
  • Enkla och lättanvända mjukvarufunktioner
  • Maximal venöst avflöde
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB