Sahlgrenska Science Park

Venös Insufficiens

PeriVasc har fullt utvecklade funktioner för kvantifiering av venös insuffiiciens med strain-gauge pletysmografisk teknik. Strain-gauge kan placeras bilateralt (hö/vä) eller på två nivåer på samma ben (vad/fot).
PeriVasc har funktioner, med tillhörande rapport, för att evaluera refluxtider och maximal refluxhastighet.
Stöd finns även för att lägga till ett invasivt tryck för att evaluera ambulatoriskt fotventtryck.
Undersökningen baseras på PeriVasc / PVU med strain-gauge som hårdvara och PeriVasc / Software som tilhörande mjukvara för inspelning, analys och rapportgenerering.
Produkt
Venös Insufficiens
  • Komplett system venös insuff utredning
  • Refluxtider
  • Maximal Reflux
  • Invasivt ventryck
  • Stöd för Ytlig Venavstängning
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB