Sahlgrenska Science Park

Artär/Ven Occlusion/Kompression

Att occludera/komprimera ven och/eller artärsidan kan förekomma i ett flertal applikationer.
Utredning av venös insufficiens med duplex ultraljud är ett exempel där man komprimerar vensystemet
för att provocera fram ett (ev) refluxflöde att mäta på. Denna kompression kan vara mer eller mindre svår för operatören att åstakomma. PeriVasc / Cuff Unit är en enhet specialanpassad
Produkt
Artär/Ven Occlusion/Kompression
  • Snabb Distinkt Inflate/Deflate
  • Olika manschettstorlekar
  • Inbyggd Pump
  • Fotpedalsstyrning
  • Venkompression vid Ven Insuff Utredn
  • Artär/Ven Occlusion Pletysmografi
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB