Sahlgrenska Science Park

Arteriella Inflöden & Perifer Resistans

Venocclusionspletysmografi använd, oftast, i olika forskningsuppställningar. Det är en non-invasive teknik att studera human kärlfysiologi in-vivo, ofta i kombination med intra-arteriellt administration av farmaka eller någon forma av ischemiprovokation. Man mäter då oftast arteriella flöden och perifer resistans. PeriVasc är en komplett, flexibelt och beprövat system för att kunna utföra långa serier med mätningar, analyser och sammanställningar. PeriVasc / PVU med Strain-Gauge utgör hårdvaran, ev kompletterad med PeriVasc/CU för extra luftkapacitet. PeriVasc / Software utgör mjukvaran från vilken inspelningar, analyser och rapporter hanteras.
Produkt
Arteriella Inflöden & Perifer Resistans
  • Arteriella Flöden och Perifer Resistans
  • Inspelningar, Analyser och Rapporter
  • Godtyckligt antal körningar
  • Beprövat
  • Lättanvänd mjukvara
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB