Sahlgrenska Science Park
Om PeriVasc

Om PeriVasc

PeriVasc är ett system för utredning av perifer cirkulation.
Det har utvecklats under mer än 10 år och har ett flertal installationer i Sverige och Danmark.

PeriVasc har sin bakgrund i forskning och utveckling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 1980-talet och har sedan utvecklats och förädlats av TL Elektromedicin AB (Göteborg, Sverige) för att sedan år 2000 utvecklats av Ekman Biomedical Data AB (Göteborg, Sverige) till sin nuvarande form.
PeriVasc genomgår ständig utveckling i samarbete med stora kliniska aktörer (Sahlgrenska US, Linköping US mfl).

Kontakta oss gärna för att höra vad vi kan erbjuda.
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB