Sahlgrenska Science Park

PeriVasc / PVU

PeriVasc / PVU (Peripheral Vascular Unit) är en enhet för dels registrering av perifera tryck med fotoceller och dels registrering av arteriella flöden, venösa avflöden och venös insufficiens med strain-gauge teknik.
PVU:n har inbyggt luftsystem med pump (ingen extern luft behövs) och tre separata luftkanaler, två kanaler för antingen fotoceller eller strain-gauge samt ingång för separat handhållen ankeldoppler.
Luftsystemet styrs via PV Software där också all mätdata samlas in och bearbetas.
Produkt
PeriVasc / PVU
  • Fotoceller för perifera tryck
  • Strain-Gauge för artär och ven mätningar
  • 3 Kanals luftsystem med pump
  • Oscillometrisk Systemtryck
  • Datorstyrd luftkontroll
  • Doppleringång för Ankelmätning


pdf Produktblad PeriVasc PVU
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB