Sahlgrenska Science Park

Perivasc / Cuff Unit

PeriVasc/CU (Cuff Unit) är en enhet för att snabbt, distinkt och exakt fylla och tömma allt från små till stora manschetter. PV/CU kan ställa trycket från 5mmHg upp till 280 mmHg. Fyllnad och tömning av manschett sköts enkelt med tillhörande fotpedal.
Tillämpningsområdena är flera, speciellt kan framhållas kompressionsenhet vid duplex-ultraljud utredning av venös insufficiens där PV/CU säkerställer en standardiserad och repeterbar venkompression. Detta utöver de arbetsergonomiska fördelarna. Andra tillämpningar kan t ex vara pletysmografiska undersökningar av Arteriella och Venösa flöden.
Produkt
Perivasc / Cuff Unit
  • Snabb och Enkel Manschettkontroll
  • Fotpedalsstyrning
  • Standardiserad venkompression


pdf Produktblad PeriVasc CU
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB