Sahlgrenska Science Park

Konsultationsstöd/Tjänster

Vi erbjuder konsultationstjänster kring PeriVasc men även för andra tillämpningar.

Dataprogram
Här ingår tjänster som datainsamling, beräkningar, och presentationer av data.
Men även filformatskonverteringar, databas anslutningar mm

Hårdvara
Vi kan, på specifikation, specialutveckling hårdvara, som elektronik, tryckluftsenheter eller
annan typ av utrustning som kan tänkas behövas i kliniska såväl som i forskningssammanhang.

Specialtjänster
Vi kan även erbjuda statistikkonsultation.

Vänligen kontakta oss för mer information
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB